torstaina, huhtikuuta 30, 2015

Mielipide yleiskaavan luonnoksesta


Keravan Kaupunkisuunnittelu


Mielipide Keravan yleiskaavan luonnoksesta


”Monista meistä tuntuu siltä, että uusien asukkaiden houkutteleminen on tärkeämpi tavoite kuin nykyisten veronmaksajien viihtyminen” kirjoittaa Aila Janatuinen 29.4.2015 Helsingin Sanomien mielipideosastossa. Hän kirjoittaa Helsingin yleiskaavasta, mutta teksti sopii myös kommentiksi Keravan yleiskaavan luonnokseen.
 
Keravaa voi verrata Helsinkiin, Helsinki on vetovoimaisin ja tiiveimmin rakennettu pääkaupunkiseudulla ja Kerava vastaavasti Keski-Uudellamaalla. Molemmat varautuvat ottamaan suuren osan alueen kasvusta omalle alueelleen silläkin uhalla, että asukkaiden elinolot huononevat ja houkuttelevuus laskee. Tästä hyötyvät naapurikunnat. 
 
Molemmissa tapauksissa yleiskaava olisi järkevämpää laatia kuntien yhteistyönä. Keravan kannattaa miettiä, mikä on sille ihanteellinen asukasluku ja pitäytyä siihen.

Savion osalta yleiskaavaluonnos ei tuo merkittävää muutosta, onhan alue jo kokonaan kaavoitettu asumiseen. Maankäyttöä rajoittavana on lentomelu, jota on jatkossa lievennettävä. Lentomelualue merkitsee mm.sitä, että Etelä-Saviolle on vaikea saada uutta päiväkotia. Päiväkodin läheisyys on merkittävä tekijä uusien asukkaiden houkuttelussa.

Savion asukkaiden ulkoilumahdollisuudet on jatkossa turvattava. Tämä merkitsee ulkoilureittien järjestämistä sekä vanhan Lahdentien itäpuolelle että Tuusulan alueelle. 
 
Lahdentien itäpuolelle suunnitellut teollisuusalueet ovat maiseman kannalta arveluttavia, kallioisessa maastossa toteuttamisen kannalta erittäin hankalia ja kalliita sekä saviolaisten ulkoilumahdollisuuksia heikentäviä.
Saviolta tulevan ja Lahdentien yli johtavan viherreitin pitäisi palvella eläinten liikkumista. Mahtaakohan se palvella tätä tarkoitusta mutkitellessaan teollisuusalueen halki?

Tuusulasta jatkossa Savion asemalle suuntautuva liityntäliikenne ja -pysäköinti ruuhkauttaa Savion kadut, koska pysäköinnille ei ole varattu tarpeeksi tilaa.


Savion kyläyhdistys ry


Matti Leskinen                   Maila Hölttä
Puheenjohtaja                  Varapuheenjohtaja

Ei kommentteja: