maanantaina, toukokuuta 05, 2014

Savion oppilassijoitukset ja kaupungin säästöpolitiikka, kyläyhdistyksen kannanotto

Keravan kaupunkiSavion oppilassijoitukset ja kaupungin säästöpolitiikkaSaviolla on käyty laajalti keskustelua siitä, että osa ensi syksynä aloittavista koululaisista on sijoitettu Killan kouluun pitkän matkan päähän kotoa. Myös Savion koulussa syksyllä aloittavien ekaluokkalaisten vanhemmat ovat huolestuneita 26 oppilaan luokkakoosta. Samalla Keravalle on myönnetty erillinen valtionapu ylisuurten luokkakokojen pienentämiseen.Ratkaisu tilanteeseen saviolaisten kannalta olisi kolmannen luokan perustaminen, jolloin samalla saataisiin kohtuullisen kokoiset luokat.Haluamme lisäksi esittää yleisen huolemme jatkuvista lapsiin kohdistuvista säästötoimenpiteistä, sillä kyläyhdistyksenä koemme myös huolta kaupungin houkuttelevuudesta asuinpaikkana. Saviolla on katsottava myös tulevaisuuteen, koska uusia asuntoja ollaan rakentamassa hyvää vauhtia. Asuinpaikan valinnassa on suuri paino kouluilla ja päivähoitopaikoilla: mihin tänne muuttavat lapset sijoitetaan jatkossa? Vastaukseksi ei riitä viime syksynä Savion kyläillassakin kuultu "mitään ongelmaahan ei ole, koska sijoituspaikkana on koko kaupunki ja nyt on syntynyt vähemmän lapsia kuin viime vuonna."Kaupunginjohtaja toteaa nettisivuilla: "Keravasta on kovaa vauhtia tulossa brändi, kiitos aktiivisten kuntalaisten." Kyllä – tuntuu, että Kerava kasvattaa brändi-imagoaan kaupunkina, jossa aktiiviset kuntalaiset joutuvat toistuvasti taistelemaan lastensa puolesta. Silloin eivät karvanopat paljon lohduta.Olisiko mahdollista päättää, ettei lasten palveluista tingitä säästöpaineista huolimatta? Sillä Mandelan sanoin: "Yhteiskunnan luonteen tunnistaa parhaiten siitä, miten se kohtelee lapsiaan."Tulevan syksyn kyläiltaan toivotaan useamman vuoden suunnitelmaa Savion alueen päivähoidon ja perusopetuksen järjestämisestä. Silloin tarvittava rahoitus ehtii budjetin valtuustokäsittelyyn. Tuleepa kuntaliitoksia vai ei, yhteistyötä Tuusulan kanssa tarvitaan Rajatien alueen oppilasjärjestelyissä. Jos kuntaliitos tulee, järjestelyt toteutetaan heti. Olisi parempi, että yhteistyö olisi ennalta ainakin suunniteltu.Enni Salovaara                                                    Matti Leskinen

Äiti ja varapuheenjohtaja                                     Puheenjohtaja

Savion kyläyhdistys

Ei kommentteja: