perjantaina, elokuuta 23, 2013

Tilaa päiväkodeille ja vanhuspalveluille toivotaan yleiskaavaan

Yleiskaavan osallistumis-ja arviointisuunnitelma löytyy tästä linkistä
Yleiskaavan Facebook-sivut tästä


MIELIPIDE YLEISKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMASTA


Yleistä

Koska samanaikaisesti yleiskaavan laatimisen kanssa on käynnissä Keski-Uudenmaan kuntien liitosselvitys, voisi yleiskaavasta laatia kaksi vaihtoehtoa, toinen itsenäisenä jatkavalle Keravalle ja toinen yhteiselle suurkunnalle.


Savion lähtökohtia

- Lentomelu on Saviolla pysyvä ongelma, toivottavasti yleiskaavalla voidaan vähentää sen haittoja.

- Julkisille palveluille, kuten vanhusten palveluille ja päiväkodeille varattava riittävästi tilaa. Vanhusten ja lasten hoitopaikkojen sijoittamisesta lähelle toisiaan on muissa maissa hyviä kokemuksia. Päivähoitopaikoille tulee varata uutta tilaa etenkin Koivikontien eteläpuolisella alueella , riittävän lähellä julkista työmatkaliikennettä.

- Työmatkaliikenne Vantaalle ja Helsinkiin on lisääntynyt ja tulee oletettavasti entisestään lisääntymään. Siksi Saviolle tarvitaan lisää liityntäpysäköintipaikkoja, etenkin aseman länsipuolelle. Myös tulevan Vallinojan seisakkeen läheisyys on otettava liityntäpysäköintiä suunnitellessa huomioon.

- Savion kaupalliset palvelut ovat huolestuttavasti vähentyneet. On varmistettava, että myös yksityisille palveluille jää riittävästi tilaa, jolloin alue säilyy houkuttelevana ja kiinnostavana. "Kaupungin vetovoiman vahvistaminen" -tavoitteen on koskettava jokaista asuinaluetta, ei vain Keravan keskustaa.

- Savion kannalta tärkeätä on yhteistyö erityisesti Vantaan ja Tuusulan kanssa.Matti Leskinen Enni Salovaara
Puheenjohtaja Hallituksen jäsen

Ei kommentteja: