perjantaina, lokakuuta 05, 2012

Mielipide Kercan kaavamuutoksesta


Logistiikkakeskus ei onnistunut, siksi kaavaa on muutettava. Kaavan muutosluonnos löytyy tästä ja kyläyhdistyksen mielipide ohesta.Keravan kaupunki
KaupunkisuunnitteluViite: Mielipidepyyntö

MIELIPIDE ASEMAKAAVAN MUUTOSLUONNOKSESTA Kerca III

Kaavamuutos yleisesti

Kaavamuutos on varmaan välttämätön, koska logistiikkakeskusta ei alueelle saatu aikaan. Idea tavaroiden kuljetuksesta junalla tunnelia pitkin ja jakaminen Kercassa autokuljetuksiin olisi ollut ympäristöystävällinen vaihtoehto. Kercaa varten suunniteltu ylimääräinen raide jää nyt tarpeettomaksi eikä sen tieltä olisi tarvinnut luokitella purettavaksi kahta radanvarren taloa. Tämä lisäraiteen kaava varmaankin kumotaan aikanaan.

Kaavan muuttaminen mahdollistaisi laajemman suoja-alueen jättämisen Tehtaanmäelle rakennettavien uusien talojen ja teollisuusalueen väliin.

Katulinjausten säilyminen nykyisellään saattaisi johtaa raskaan liikenteen suuntautumiseen radan ali Saviontielle. Toivottavasti kaavamääräyksissä esitetyt keinot, katugeometria ja liikenteen ohjaus, estävät tämän.

Kaavamuutokseen ei ole muuta huomautettavaa.

Toteutuksen joustavuus

Alueen rakentuminen vie vuosikausia ja kysynnässä saattaa tapahtua muutoksia. Aluetta kannattaa siksi rakentaa osa kerrallaan ja muuttaa rakentamattomien osien suunnitelmia tarvittaessa.

Kaava mahdollistaa myös toimistotilojen rakentamisen. Vaikka nykytilanteessa näitä tiloja on pääkaupunkiseudulla liikaakin, kannattanee niitä varten varautua asemaa lähinnä olevissa kortteleissa.

Viestintä asukkaille

Tästä alueesta ei liene tarpeen järjestää erillistä asukastilaisuutta, mutta asukkaille voidaan kertoa tilanteesta ja suunnitelmista seuraavassa kaupungin kyläillassa. Samassa yhteydessä voi myös Tehtaanmäen rakennusliike kertoa suunnitelmistaan.Matti Leskinen Timo Lotsari
puheenjohtaja varapuheenjohtaja

Ei kommentteja: