tiistaina, marraskuuta 22, 2011

Melu, liikenne ja kouluasiat askarruttivat

Savion kyläilta 22.marraskuuta 2011:


Kaupunginjohtaja Petri Härkönen kertomassa Savion asioista 60-päiselle yleisölle


Savion koululle oli synkeästä marraskuun illasta huolimatta kokoontunut n. 60 kyläläistä keskustelemaan Savion arjesta ja tulevaisuudesta.

Savion kyläyhdistyksen edustajat 
Soile Alho, Maila Hölttä, 
Eeva Liisa Lagergren ja 
Eeva Kaarina Virtanen onnittelivat 
kyläaktiivi Matti Leskistä.
Aivan aluksi kaupunginjohtaja Petri Härkönen onnitteli Savion kyläyhdistyksen varapuheenjohtajaa Matti Leskistä merkkipäivän johdosta. Myös kyläyhdistyksen hallituksen jäsenet onnittelivat ja kiittivät moniulotteisesta toiminnasta Savion yhteisöllisyyden kehittämiseksi.

Liikenne taivaalla ja maassa kasvaa

Ilta- ja yöaikaisten lentojen lisääntyminen tuntuu jatkossa eniten Saviolla. Lentomelun haitat voimistuvat myös Sompion ja keskustan alueella. Vs. maanhankintapäällikkö Aila Elon mukaan Keravan kaupunki on elokuussa valittanut Finavian ympäristöluvasta ja todennut, ettei siinä ole otettu huomioon oikeusvaikutteisia kaavoja. Valituksen käsittely on kesken.

Helsinki-Vantaan lentokentän merki
Finavian ympäristölupaan
liittyvä kuva valottaa
koneiden lentosuuntia.
tys kasvaa, koska se toimii yhä tärkempänä siirtopysäkkinä pohjoisen pallonpuoliskon kautta kulkevassa lentoliikenteessä.


Myös maantasoinen liikenne Saviolla lisääntyy, kun Tuusulan parhaillaan kaavoittamalta Rykmentinpuiston alueelta alkaa asemalle vyöryä kevyen liikenteen ohella moottoriajoneuvoja. Vallinoja olisi Savion kannalta parempi suunta. Elo totesi, ettei Kerava hyväksy läpiajoliikennettä Savion ja Kanniston suuntaan. Liityntäpysäköinti on ongelmallinen sekä Keravan että Savion aseman ympäristössä. Kerava ei halua rahoittaa sipoolaisten ja tuusulalaisten autoilua Keravalle. 


Kaupunginjohtaja Petri Härkönen totesi autopaikan pysäköintialossa maksavan n. 35 000 euroa eli kalliiksi tulisi Keravalle ulkokuntalaisten ajoneuvojen parkkeeraaminen. Rykmentinpuiston kaavan edetessä saviolaiset saavat lisää informaatiota.
Vs. maankäyttöpäällikkö
Aila Elo

Rakentamisessa pieniä hankkeita

Katupäällikkö Seppo Arppola puolestaan kertoi, että Purolaakson kunnallistekniikan rakentaminen alkaa ensi keväänä. Alueelle on kaavoitettu tontit 26 omakotitalolle. Aila Elon mukaan Tehtaanmäen kolmea eteläisintä taloa kunnostetaan parhaillaan. Mäelle tulee myös uusia rivitaloja.

Saviontien ja Koivikontien risteys on edelleen liikenneturvallisuuden kannalta hankala. Arppola totesi, että kiertoliittymän rakentaminen tulisi yllättävän kalliiksi. Se edellyttää mm. maanostoja yksityisiltä. Lisäksi rata on kovin lähellä.Kaatopaikan sulkemisurakka on aivan näinä päivinä valmis. Hajuhaitat ovat sitten menneisyyttä.


Kaupunginjohtaja hahmotteli tilannetta Kercan alueella. Sinne on tullut vain Anttilan varasto. Monet muut hankkeet ovat kaatuneet. On tullut ajankohtaiseksi arvioida alueen tulevaisuutta uudelleen, kun SRV:n kanssa tehty sopimus vuoteen 2013 mennessä loppuu.

Saviolaiset Vaito ja Marjo Niinisalo
Kaupunkikehitysjaoston onkin päättänyt 30.11. muuttaa Kercan asemakaavaa siten, että raidealue poistetaan, mikä aiheuttaa uudelleen järjestämistä katuverkon ja korttelialueiden osalta. Mm. Karhuntassuntie ja Tiilitehtaankatu aiotaan palauttaa katualueiksi.

Savion koulussa täyttä

- Savion koulun luokat ovat aika täysiä, totesi perusopetuspäällikkö Pia Aaltonen. Täysimpiä ovat 6:nnet luokat eli niissä on 30 ja 31 oppilasta. Pahin tilanne kuitenkin on Keravan itä- ja pohjoisosassa. Kanniston kouluun on perustettu Svenskbacka skola, joka nyt on 2-opettajainen. Koulussa on 22 oppilasta. Sen perustaminen Keravalle tuli Aaltosen mukaan ajankohtaiseksi, kun Sipoon puolella sijainnut Mårtensby skola lakkautettiin. Samalla käytävällä koulussa toimii esikouluryhmä. Rakennukseen valmistuu
kevättalvella Niinipuun suomenkielinen päiväkoti.

Saviolainen kaupunginvaltuutettu,
kaupunginhalllituksen jäsen
Kyösti Haukipuro

Härkönen katsoi 24 - 25 oppilaan luokkakoon olevan sopiva. Menot eivät vuodessa saa nousta yli 4 %:n. Kaupungin talous on pidettävä kunnossa.

Teksti: Maila Hölttä

Kuvat: Matti Leskinen ja Eeva Kaarina Virtanen
Kuvat suurenevat klikkaamalla 

Kyläillan muistio 

Savion kyläilta 2011_kaavoitust

Ei kommentteja: