tiistaina, toukokuuta 10, 2011

Purolaakson kaava nähtävillä

Purolaakson kaavaehdotus on nähtävillä kaupungin sivuilla, löydä se tästä

Edellisestä vaiheesta eli osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta kyläyhdistys antoi seuraavan lausunnon:

LAUSUNTO PUROLAAKSO (2268) ASEMAKAAVAN MUUTOS
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma


Savion kyläyhdistyksen mielestä suunnittelussa tulee ottaa huomioon seuraavat asukkaiden kannalta keskeiset näkökohdat.


Maaperän tutkiminen

Suunnitellun muutosalueen maaperän tarkka tutkiminen ennen varsinaista kaavoitusta olisi mielestämme tärkeää, ettei kävisi kuten Niinikankaan kohdalla.


Lentomelualue

Pientalovaltaisen asuntorakentamisen lisääminen Saviolle on sinällään kannatettava asia. Ongelmaksi muodostuu yhä paheneva lentomelu, joka häiritsee eniten pientaloissa asuvia. Edes tiukemmat rakennusmääräykset eivät auta tässä asiassa, koska piha ja rakennuksen sisätilat muodostavat yhdessä tärkeän oleskelualueen noin puolet kalenterivuodesta.


Virkistyskäyttö

Puistoalueiden käyttöön otto rakentamiseen täytyy aina olla kyläyhdistyksen mielestä vakavan harkinnan paikka. Lähialueiden virkistysalueet ovat viihtyisän asumisen perusasioita. Mikäli puistoaluetta kavennetaan, tulee Purolaakson alueen virkistyskäyttö ottaa suunnittelussa huomioon.


Silloin esitettyjä asukkaiden melipiteitä löytyy tästä.

Vantaan kanssa voisi keskustella kevytväylän jatkamisesta puronvartta pitkin Korson Ankkapuistoon ja kevyen liikenteen yhteyksin suunnittelusta tulevalle Vallinojan asemalle.

Lähetä mielipiteesi viimeistään torstaina 12.5. joko kommenttina tähän blogikirjoitukseen tai sähköpostilla Matille.
2 kommenttia:

Anna-Maija kirjoitti...

Minä näkisin uudet tontit myönteisessä valossa. Lisäisivätkö uudet asukkaat mahdollisuuksiamme neuvotella lentoreiteistä?

Lisäksi uudet asukkaat varmistavat palveluidemme, mm. erinomaisen ruokakaupan Oregonin sekä esim. bussilinjojen kannattavuuden ja saattavat osaltaan kiirehtiä Vallinojan aseman rakentamista.

Edesauttaisiko asuinalue myös Purolaakson puiston kehittämistä? Näin varmaan olisi.

Ainoa minua huolestuttava asia on liikenne Virpitielle. Olisiko liikennettä mahdollista ohjata muualle? Virpitie, jonka linjaus on kuulemani mukaan 1600-luvulta, on mielestäni ykkösluokan suojeltava idylli, jossa pitää voida kävellä ja pyöräillä rauhassa.

Anna-Maija Halme
Pahkakuja

Matti Leskinen kirjoitti...

Kiitokset tästä Purolaakson kaavalausuntopohjasta. Kohde on yksi n. 30 meneillään olevasta 'puskalistan' kohteesta, jossa suurelta osin nykyisellään virkistyskäytössä oleville alueille suunnitellaan asutusta. Suuremmasta päästä kylläkin, useat ovat 1-2 omakotitalotontin kohteita.

Kaupunkikehitysjaostossa pidän asiaa esillä. Lausuntohan tulee joka tapauksessa kaupunkikehitysjaoston listalle.

T: Anu Heikkilä