lauantaina, toukokuuta 14, 2011

Lausunto Purolaakson kaavasta
Keravan kaupunki
Kaupunkisuunnittelu
PL 123
04201 KeravaViite: Lausuntopyyntö 28.4.2011

LAUSUNTO PUROLAAKSO (2268) ASEMAKAAVAN MUUTOS
6. Savion kaupunginosan korttelit 1749, 1750, 1751, osa korttelia 1636 sekä
katu-, puisto- ja liikennealueita


Savion kyläyhdistyksen mielestä suunnittelussa tulee ottaa huomioon seuraavat asukkaiden kannalta keskeiset näkökohdat.


Lentomelualue

Pientalovaltaisen asuntorakentamisen lisääminen Saviolle on sinällään kannatettava asia. Uudet asukkaat varmistavat palveluidemme säilymisen ja mahdollisesti myös lisääntymisen alueella. Bussilinjat säilyvät kannattavina ja lisäasukkaat edesauttavat myös Vallinojan aseman rakentamista.

Lisäävätkö uudet asukkaat Keravan mahdollisuuksia neuvotella lentoreiteistä? Ongelmaksi muodostuu yhä paheneva lentomelu, joka häiritsee eniten pientaloissa asuvia. Edes tiukemmat rakennusmääräykset eivät aina auta tässä asiassa, koska piha ja rakennuksen sisätilat muodostavat yhdessä tärkeän oleskelualueen noin puolet kalenterivuodesta.


Virkistyskäyttö

Puistoalueiden käyttöön otto rakentamiseen täytyy aina olla kyläyhdistyksen mielestä vakavan harkinnan paikka. Lähialueiden virkistysalueet ovat viihtyisän asumisen perusasioita.

Kun puistoaluetta kavennetaan, tulee Purolaakson alueen virkistyskäyttö ottaa suunnittelussa huomioon.

Vantaan kanssa voisi keskustella kevytväylän jatkamisesta puronvartta pitkin Korson Ankkapuistoon ja kevyen liikenteen yhteyksien suunnittelusta tulevalle Vallinojan asemalle.


Savion kyläyhdistys ry


Pirjo Kokko Matti Leskinen
puheenjohtaja varapuheenjohtaja

Ei kommentteja: