torstaina, maaliskuuta 10, 2011

Yhteisöllisyyttä illan verran

Meidän Kerava –yhteisöllisyysilta kokosi torstaina 10.3.2011 jälleen kerran yhteen keravalaisia yhdistyksiä ja kuntalaisia pohtimaan yhteisöllisyyttä. Illan erityistä antia oli Seppo Niemelän pohdinnat yhteisöllisyydestä sosiaalisena pääomana. Sosiaalisen pääoman FM Niemelä esitteli yhdysvaltalaisen professori Robert Putnamin laatiman mittariston mukaan. Sosiaalinen pääoma tarkoittaa kansalaistoimintaa, kansalaisvaikuttamista ja sosiaalisia verkostoja. Se kuvaa myös yhteisön sisäistä jäsenten välistä kykyä toimia keskenään ja erityisesti luottamusta toisiinsa.
Sosiaalinen pääoma on usein myös paikallinen ilmiö ja se ilmenee palveluissa ja ympäristön turvallisuudessa.

Jotta tulevaisuuden sosiaalista pääomaa voitaisiin kasvattaa, Niemelä nosti esille osallistumisen ja vaikuttamisen. Jokainen meistä voi omalla alueellaan lisätä sosiaalista pääomaa. Erityisen merkittävänä apukeinona Niemelä esitti yhteiset kokoontumistilat. Kohtaamisten avulla yhteisessä tilassa on helpompi verkostoitua ja toimia yhdessä. Yhteiset tarinat ja tavoitteet ovat myös oivallisia keinoja sosiaalisen pääoman kasvattamisessa. Meillä saviolaisilla on monia yhteisiä tarinoita ja myös jokaisella oma tarinansa, jonka kautta voi tuntea kuuluvansa juuri tälle asuinalueelle oman historiansa ja kokemustensa kautta.

Illan aikana keskusteltiin myös työpajoissa eri-ikäisten yhteisöllisyystoiveista, yhteisöllisyyttä lisäävistä kaupunkitapahtumista, toiveista kaupungille yhteisöllisyyden edistämiseksi ja järjestöjen yhteisöllisyyttä lisäävistä toimista. Yhteisessä keskustelussa nousi esille arjen yhteisöllisyys: naapuriapu ja toisista välittäminen. Uutena ideana nousi esille keravalainen yhteisöllisyyspäivä. Miten olisi saviolaisten oma päivä kerran vuodessa? Vietetäänkö saviolaista päivää tai Savion päivää jo tänä vuonna?

Kirsi Kanerva-Poranen
aktiivinen asukas Kuvat suurenevat kilikkaamalla

Facebook-ryhmä Kerava, yli 1600 jäsentä.

Ei kommentteja: