tiistaina, kesäkuuta 23, 2009

Toimintasuunnitelma 2009


TOIMINTASUUNNITELMA 2009TOIMINTA-AJATUS


Savion kyläyhdistys ry on perustettu vuonna 2000 edistämään asuinalueen turvallisuutta ja viihtyisyyttä sekä harrastus- ja kulttuuritoimintaa. Yhdistys tekee aloitteita ja esityksiä sekä antaa kannanottoja ja lausuntoja kunnan päättäjille. Toimintaa kehitetään yhteis­työssä alueen asukkaiden ja muiden järjestöjen kanssa.


HALLINTO


Yhdistyksen kokoukset


Yhdistyksen vuosikokous pidetään keväällä.


Hallitus


Hallitus kokoontuu tarvittaessa.


Talous


Toimintaa rahoitetaan jäsenmaksutuotoin, osallistumismaksuin sekä mahdollisin avustuksin. Varoja hankitaan myös eri tapahtumien yhteydessä.


Tiedotus


Yhdistyksen tiedotteet, lausunnot, vuosikokouksen pöytäkirja, tietoa tapahtumista, saviolaisten muisteluita sekä Savion ja Kanniston tapahtumakalenteri julkaistaan kyläblogissa http://saviokyla.blogspot.com/.


Savion ja Kanniston yhteinen tapahtumakalenteri laitetaan kuukausittain alueen ilmoitus­tauluille. Yhdistyksen tiedot ovat Keravan kaupungin internetsivujen yhdistysinfossa. Omista tapahtumista ja toiminnasta tiedotetaan myös paikallislehtien välityksellä.


Yhdistyksellä on toiminnastaan esite, jota päivitetään tarpeen mukaan.


TOIMINTA


Juhlavuoden 2010 valmistelu


Yhdistys täyttää 10 vuotta vuonna 2010. Juhlavuotta valmistelemaan nimetään juhlatoimikunta.


Harrastus- ja kulttuuri


Kesä-heinäkuussa järjestetään puistojumppaa Salavapuistossa yhteistyössä Keravan Naisvoimistelijoiden kanssa.
Käynnistettyä muisteluiden keruuta Savion elämästä jatketaan yhteistyössä Keravan kaupungin museotoimen kanssa, tavoitteena tulosten julkistaminen yhdistyksen täyttäessä 10 vuotta 2010.


Järjestetään ITE –ryhmän seurantatapaaminen.


Kehitetään yhteistyötä Keravan puutarhayhdistyksen kanssa.


Retket


Tutustutaan uusiin asuinalueisiin yhteistyössä Keravan Omakotiyhdistyksen ja Kerava-seuran kanssa. Tutustumisretkille kutsutaan mukaan kaupungin kaavoittajia ja luotta­mushenkilöitä.


Tutustutaan Kerca -alueen rakentamiseen ja Keravan biovoimalaan yhdessä Keravan Omakotiyhdistyksen kanssa.


Tapahtumat


Järjestetään Savion alueen historiakävely. Vaihdetaan kokemuksia muiden paikallishistorian harrastajien kanssa.


Järjestetään tutustumisretki Luonnonkukkien päivänä.


Järjestetään elokuussa perinteisesti Kanniston asukkaiden kanssa kierrätys- ja kirppu­toritapahtuma Kanniston koulun pihalla.


Yhdistyksen vuosipäivän 5.9. aikoihin pyritään järjestämään Savion plotilammikon nimeämistilaisuus piknikin merkeissä.


Jouluvalot sytytetään marras-joulukuun vaihteessa Salavapuistoon.


Vaikuttaminen


Kyläyhdistys osallistuu aktiivisesti uusien maankäyttö- ja kaavoitushankkeiden arviointiin ja antaa niistä lausuntoja. Kaupungin kyläiltoihin esitetään käsiteltäviä aiheita.


Jatketaan kaupungin kanssa yhteistyötä mm. siivoustalkoiden yhteydessä.


Yhdistys viestittää pujotalkoista sekä Roska päivässä –kampanjasta mm. haastamalla keravalaisia yhteisöjä ja saviolaisia talkoisiin.


Ollaan edelleen aktiivisia Tuusulan kirjastoauton pysäkin saamiseksi Saviolle.


Osallistutaan Keravan yhteisöllisyystilaisuuksiin. Yhdistyksen edustaja osallistuu Kuuma-alueen sosiaali- ja terveysalan järjestöstrategiaa valmistelevaan työryhmään.

Ei kommentteja: