tiistaina, kesäkuuta 23, 2009

Toimintakertomus 2008

TOIMINTAKERTOMUS 2008

TOIMINTA-AJATUS

Savion kyläyhdistys ry on perustettu vuonna 2000 edistämään asuinalueen turvallisuutta ja viihtyisyyttä sekä harrastus- ja kulttuuritoimintaa. Yhdistys tekee aloitteita ja esityksiä sekä antaa kannanottoja ja lausuntoja kunnan päättäjille. Toimintaa kehitetään yhteistyössä alueen asukkaiden ja muiden järjestöjen kanssa.

HALLINTO

Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen vuosikokous pidettiin 29.5.2008.

Hallitus

Pirjo Kokko, puheenjohtaja
Matti Leskinen, varapuheenjohtaja
Soile Alho, taloudenhoitaja
Eija Kärkkäinen, varsinainen jäsen
Maila Hölttä, varsinainen jäsen
Eeva Kaarina Virtanen, varsinainen jäsen
Marjo Niinisalo, varsinainen jäsen
Johanna Sademaa, varajäsen
Kirsi Kanerva-Poranen, varajäsen

Hallitus on kokoontunut vuoden 2008 aikana 2 kertaa.

Tilintarkastajat

Yhdistyksen varsinaisina tilintarkastajina toimivat Sirkku Schlobohm ja Markku Taskinen varatilintarkastajana Irmeli Muttonen.

Talous

Yhdistyksen jäsenmaksu oli tilivuonna 8,00 euroa/jäsen ja muilta samaan perheeseen kuuluvilta yli 18-vuotiailta 4,00 euroa. Yhteisöjen jäsenmaksu oli 15,00 euroa. Tilivuoden jäsenmaksutuotot olivat xxx euroa.

Yhdistys myi arpoja sekä piti kahviota tapahtumissa. Näistä saatiin tuottoa xxx euroa.

Yhdistys sai Keravan kaupungilta vuosiavustusta 1.000 euroa.

Keväällä Savion ja Kanniston kouluilla jaettiin ”Vuoden kylä 2003” –rahasta stipendejä opiskelijoille. Summa on annettu koulujen käyttöön vuonna 2006.

Toiminnan ja tapahtumien järjestämiseen käytettiin xxx euroa.

Tiedotus

Yhdistyksen kokousasiakirjat, lausunnot, tiedotteet sekä Savion ja Kanniston tapahtumakalenteri on julkaistu kyläblogissa http://saviokyla.blogspot.com/.

Savion ja Kanniston yhteinen tapahtumakalenteri on laitettu kuukausittain alueen ilmoitustauluille. Yhdistyksen tiedot ovat Keravan kaupungin internetsivujen yhdistysinfossa.

Omista tapahtumista ja toiminnasta tiedotettiin myös paikallislehtien välityksellä ja yhdistyksen esitteitä jaettiin kyläjuhlassa.

TOIMINTA

Harrastus- ja kulttuuri

Kevään aikana järjestettiin kerran viikossa sauvakävelylenkki Salavapuistosta.

Kesä-heinäkuussa järjestettiin Salavapuistossa puistojumppaa yhteistyössä Keravan naisvoimistelijoiden kanssa.

Muisteluiden keruu elämästä Saviolla jatkui koko vuoden ja niitä julkaistiin kyläblogissa. Hallituksen jäseniä kävi tutustumassa Leppävaaran kansalaismuistelijoiden piiriin.

Retket

Toimintavuoden aikana tutustuttiin paikallisen asukasyhdistyksen opastamana Lahelan­pellon uuteen asuinalueeseen Tuusulassa. Retki järjestettiin yhteistyössä Keravan Omakotiyhdistyksen ja Kerava-seuran kanssa.

Tapahtumat

Osallistuttiin keväällä kaupungin siivoustalkoisiin Kannistossa ja Saviolla sekä risutalkoisiin Saviontaipaleen varrella.

Luonnonkukkien päivänä kesäkuussa tutustuttiin Salavapuiston lähistön luonnonkukkiin Mikko Piiraisen opastuksella.

Kanniston asukkaiden kanssa järjestettiin elokuussa kierrätys- ja kirpputoritapahtuma Kanniston koulun pihalla.

Elokuussa järjestettiin Salavapuistossa kyläjuhla yhteistyössä vanhan kyläkekkeriporu­kan ja saviolaisten yhteisöjen kanssa. Juhlassa erikoisteemana oli melu, josta kuultiin Outi Ampujan ja Jukka Anttilan alustukset. Kunnallisvaalivuoden johdosta mukana olivat myös poliittiset puolueet. Paikalla olivat myös Tuusulan kirjastoauto ja Aseman Lasten Walkers-Hubu-kahvilabussi . Kyläjuhlassa kerättiin asukkaiden mielipiteitä Saviosta. Kyläyhdistys vietti 8-vuotispäiviään Kyläjuhlan merkeissä.


Syyskuussa tutustuttiin Juurakkokadun, Pihlajakadun ja Saviontien alueen historiaan Mauno Salmen opastamana.

Osallistuttiin joulukuussa seurakunnan jouluaskartelutapahtumaan pitämällä kahviota.

Vaikuttaminen

Toimintavuoden aikana otettiin aktiivisesti kantaa alueen muutoksia koskeviin suunnitelmiin. Lausunnot kaupungille ja muistutus Uudenmaan ympäristökeskukselle annettiin seuraavista asioista:
Lausunto Savion keskustan osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta 23.11.2007
Lausunto 6. raide, osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta 18.4.2008
Muistutus murskauksen ympäristölupahakemukseen 15.5.2008
Lausunnot Savion keskustan asemakaavan muutoksesta 16.5.2008 ja 25.11.2008

Yhdistyksen edustajat osallistuivat kaupungin järjestöfoorumeihin. Yhdistyksen edustaja osallistui työnsä aloittaneeseen Kuuma-seudun sosiaali- ja terveysalan järjestöstrategiatyöryhmään.

Saviolaiset ja Savion kyläyhdistyksen hallituksen jäsenet osallistuivat aktiivisesti kaupungin järjestämään kyläiltaan.

Tuusulan kirjastoauton pysäkin saaminen Saviolle ei edistynyt, yrityksistä huolimatta.

Ei kommentteja: