maanantaina, kesäkuuta 22, 2009

LAUSUNTO ASEMAKAAVAN MUUTOKSESTA, 6. raide


SAVION KYLÄYHDISTYS RY

22.6.2009 (1)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LAUSUNTO ASEMAKAAVAN MUUTOKSESTA, 6. raide (2243)Savion kylätoimintayhdistyksen mielestä muutoksen suunnittelussa tulee ottaa huomioon seuraavat asukkaiden kannalta keskeiset näkökohdat.


Vaikutusalue ulottuu laajalle


Suunniteltu muutosalue sivuaa koko matkalta Savion länsipuolen keskeisiä pientalovaltaisia asuinalueita, joten sillä on merkittävä vaikutus näiden alueiden asumisviihtyvyyteen. Pää­radan 6. raide lisää entisestään ratamelua Savion alueella.


Kerca –logistiikkakeskus tuo mukanaan ratapihaliikenteen Saviolle, kun junat tulevat Vuosaaren tunnelista ja peruuttavat logistiikkakeskukseen. Lisäksi kaavaillaan terminaalin rakentamista Jäspilän alueelle, mikä entisestään lisäisi liikennöintitarvetta ja melukuormi­tusta länsipuolen asuinalueelle.Melusuojaus on tarpeellinen


Tehty meluselvitys osoittaa selvästi, että Savion ja Kanniston länsipuolen asuinalueet tulee suojata meluseinällä. Ratasuunnitelmaluonnoksessa esitetään rakennettavaksi radan länsipuolelle meluseinämä, mutta kustannusarvioon suojausta ei ole lisätty.


Kyläyhdistyksen mielestä kaupungin tulee kantaa vastuunsa asukkaidensa asuinviihtyvyy­den puolesta. Raideliikenteen meluntorjunta on otettava kaavoituksessa keskeiseksi asiaksi, eikä meluntorjunnasta tule myöskään rakennusvaiheessa tinkiä. Meluseinämä tulee sisällyttää 6. raiteen kustannusarvioon ja sopia aiheutuvien kustannusten jaosta Ratahallintokeskuksen kanssa.Kevyelle liikenteelle alikulku


Keravalla pääradan itäpuolelle on nousemassa merkittävä liikerakentamisen keskittymä. Tämän vuoksi olisi tarpeellista saada kevyen liikenteen alikulkuyhteys pääradan poikki. Kyläyhdistys esittää, että kaavoituksen yhteydessä selvitetään Savion aseman ja Keravan­tien välisen alueen alikulun toteuttamismahdollisuudet.Savion kyläyhdistys ryPirjo Kokko Matti Leskinen

puheenjohtaja varapuheenjohtaja

Ei kommentteja: