keskiviikkona, marraskuuta 19, 2008

Koko kylä välittääKristiina Mattila
Terveisiä ”Koko kylä välittää” –keskustelutilaisuudesta


Keravan kasvatus- ja opetuslautakunta järjesti Koko kylä välittää –aiheisen keskustelutilaisuuden 19.11. Osallistuin tilaisuuteen Savion Koti ja Koulu ry:n edustajana. Tilaisuuden tarkoituksena oli pohtia kuinka eri tahot yhteistyöllään voivat yhdessä välittää lapsista ja nuorista. Paikalla oli runsas osanotto eri tahojen edustajia.

Aluksi käytiin läpi 8-9 luokkalaisille ja lukion 1-2 luokkalaisille tehtyä kouluterveyskyselyä. Sen mukaan suuri osa nuorista voi hyvin, mutta 10-20% huonosti, jopa huonommin kuin ennen. Suurimpina negatiivisina asioina ovat arkirytmin puute ja elintapa-asiat. Merkittävä osa nuorista menee nukkumaan vasta klo 23 jälkeen ja tämä aiheuttaa väsymystä. Positiivista on yläasteikäisten tupakoinnin vähentyminen.

Puheenjohtaja Elina Laavi ja kouluterveydenhoitaja Mikko Rantala

Koulujen puolelta esiin nousivat suuret luokkakoot ja pitkät hoitojonot. Keravalla on monia muita kuntia paremmat koulukuraattori ja –psykologipalvelut. Koululääkäriasiat eivät ole yhtä hyvin hoidettuna. Kanniston koulun rehtori Ilari Tasihin kertoi kouluasioista erityislasten näkökulmasta. Integraatio normaaliluokille on hyvä asia, mutta jokainen tapaus on mietittävä erikseen ja yksityiskohtaisesti. Lisäksi integraatio vaatii riittävät resurssit. Tällä hetkellä isot luokkakoot estävät osittain integraationa, luokilla ei ole enää tilaa. Rehtori suositteli 1-2 luokan kooksi max 20 lasta. Kouluavustajia tarvittaisiin myös kipeästi lisää.

Aikuisen läsnäolon puute koetaan nykynuorten suurena puutteena. Yhteistä aikaa vanhempien kanssa ei voi korvata. Aikuisten pitää olla kiinnostuneita ja välittää lapsista. Pitää olla aikaa vastata lapsen kysymyksiin, vastaajana voi toimia myös mummo, naapuri tai joku muu aikuinen.

Kolmannen sektorin edustajana alustuksen piti Keravan Naisvoimistelijoiden puheenjohtaja Eeva Kukkola. Tilakysymykset kaipaavat kehittämistä. Salivuokriin on kaupungin puolelta suunniteltu korotuksia, mutta tämä nostaisi harrastuksen hintaa. Harrastustoiminta pitäisi olla mahdollisimman monen ulottuvilla, mutta korkea hinta karsii osallistujia ja aiheuttaa lisää eriarvoistumista.

Yleisesti ottaen nuorilla menee hyvin niin kauan kun vanhemmat jaksavat huolehtia heistä. Mitä tapahtuu, kun vanhemmat eivät enää jostain syystä jaksa? Nämä turvaverkot eivät ole kaikilta osin kunnossa nyky-yhteiskunnassa. Keravalla on tänä vuonna eniten nuoria, jotka eivät käy koulua. Onko syynä Nikkarin kouluremontin aiheuttamat suuret yksiköt Sompiossa ja Keravanjoen koululla? Koulun henkilökunta ei enää tunne kaikkia oman koulun oppilaita, jolloin puuttuminen asioihin on vaikeaa.

Tilaisuus herätti ajattelua siitä, miten lasten ja nuorten asioita tulisi kehittää. Eri toimijoiden saattaminen yhteen on hyvä asia, hommassa tarvitaan varmasti yhteistyötä!

Teksti Kristiina Mattila
Kuvat Eeva Kaarina Virtanen
Katso lisää kuvia tästä.

Ei kommentteja: