torstaina, toukokuuta 29, 2008

Toimintasuunnitelma 2008

TOIMINTASUUNNITELMA 2008


TOIMINTA-AJATUS

Savion kyläyhdistys ry on perustettu vuonna 2000 edistämään asuinalueen turvallisuutta ja viihtyisyyttä sekä harrastus- ja kulttuuritoimintaa. Yhdistys tekee aloitteita ja esityksiä sekä antaa kannanottoja ja lausuntoja kunnan päättäjille. Toimintaa kehitetään yhteistyössä alueen asukkaiden ja muiden järjestöjen kanssa.

HALLINTO

Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen vuosikokous pidetään keväällä.

Hallitus
Hallitus kokoontuu tarvittaessa.

Talous
Toimintaa rahoitetaan jäsenmaksutuotoin, osallistumismaksuin sekä mahdollisin avustuksin. Varoja hankitaan myös eri tapahtumien yhteydessä.

Tiedotus
Yhdistyksen tiedotteet, lausunnot, vuosikokouksen pöytäkirja sekä Savion ja Kanniston tapahtumakalenteri julkaistaan kyläblogissa http://saviokyla.blogspot.com/.

Savion ja Kanniston yhteinen tapahtumakalenteri laitetaan kuukausittain alueen ilmoitus-tauluille. Yhdistyksen tiedot ovat Keravan kaupungin internetsivujen yhdistysinfossa. Omista tapahtumista ja toiminnasta tiedotetaan myös paikallislehtien välityksellä.

Yhdistys tekee toiminnastaan esitteen.


TOIMINTA

Harrastus- ja kulttuuri

Käynnistettyä muisteluiden keruuta Savion elämästä jatketaan yhteistyössä Keravan kaupungin museotoimen kanssa. Pyritään järjestämään Savion alueen muistelukävely. Vaihdetaan kokemuksia muiden paikallishistorian harrastajien kanssa.

Järjestetään tutustumiskävely paikallisten luonnonkasvien kasvupaikoille ja pyydetään mukaan kaupungin ympäristötoimi.


Retket
Tutustutaan uusiin asuinalueisiin yhteistyössä Keravan Omakotiyhdistyksen ja Kerava-seuran kanssa. Tutustumisretkille kutsutaan mukaan kaupungin kaavoittajia ja luottamushenkilöitä.

Tapahtumat

Järjestetään elokuussa perinteisesti Kanniston asukkaiden kanssa kirpputoritapahtuma Kanniston koulun pihalla.

Kevään aikana järjestetään kerran viikossa sauvakävelyä. Kesällä käynnistetään puistojumppa Salavapuistossa Keravan Naisvoimistelijoiden kanssa.

Yhdistyksen 8. vuosipäivän 5.9. aikoihin pyritään järjestämään jokin tapahtuma.

Jouluvalot sytytetään marras-joulukuun vaihteessa Salavapuistoon.

Vaikuttaminen

Kyläyhdistys osallistuu aktiivisesti uusien maankäyttö- ja kaavoitushankkeiden arviointiin ja antaa niistä lausuntoja. Kaupungin kyläiltoihin esitetään käsiteltäviä aiheita.

Jatketaan kaupungin kanssa yhteistyötä mm. siivoustalkoiden yhteydessä.

Yhdistys viestittää pujotalkoista sekä Roska päivässä –kampanjasta mm. haastamalla keravalaisia yhteisöjä ja saviolaisia talkoisiin.

Ollaan edelleen aktiivisia Tuusulan kirjastoauton pysäkin saamiseksi Saviolle.

Osallistutaan Keravan yhteisöllisyyshankkeeseen.

Ei kommentteja: